Pla de formació en Primers Auxilis

Dimarts, 27 de febrer de 2018 a les 00.00 h

PLA DE FORMACIÓ A LES ESCOLES
Formació per als alumnes:

 • P5. Telèfon 112. 1 hora
 • 2n Primària. PAS: Protegir, Avisar i Socórrer). 1 hora
 • 4t Primària. Signes vitals i posició del pacient. 1 hora
 • 6è Primària. Suport Vital Bàsic. 1 hora i 30 minuts
 • 2n. d'ESO. Ens apropem al DEA (desfibril·lador semiautomàtic). 1 hora i 30 minuts
 • 4t d'ESO. Som socorristes! Salvem vides! 1 hora i 30 minuts

Formació per als mestres i professors
Es dissenya en funció de les necessitats dels professionals de l'escola

PLA DE FORMACIÓ PER A LA FORMACIÓ EN GENERAL I EDUCACIÓ POSTOBLIGATÒRIA
Píndoles de socors adreçades a la població en general i per als alumnes de cursos d'educació postobligatòria

 • Píndola 1. Ferides, xocs i cremades. 1 hora
 • Píndola 2. Traumatismes. Accidents de moto. 1 hora
 • Píndola 3. Alteració de la consciència. Alcohol i drogues. 1 hora
 • Píndola 4. Reaccions al·lèrgiques
 • Tallers per aprendre a utilitzar els DEA

FORMACIÓ ESPECÍFICA PER A COL·LECTIUS DE PROFESSIONALS
Es contempla la realització de formacions específiques per a mestres i professors dels centres educatius, personal sanitari, policies o d'altres que puguin estar interessats en rebre formació de primers auxilis

Darrera actualització: 03.12.2019 | 18:20