Consell Municipal de Salut

Constitució oficial del Consell Municipal de Salut al juny de 2018
*L'acta d'aquesta sessió encara no està publicada perquè no ha estat aprovada de manera definitiva.

Òrgan que té com a objectiu oferir un espai de debat permanent al voltant dels serveis sanitaris que es presten al municipi, així com de les millores que s’hi podrien aplicar.

Membres:

  • l'alcalde i regidor de Salut
  • membres dels grups polítics amb representació al consistori
  • representants dels serveis sanitaris que es presten al poble
  • representants de les famàcies
  • representants de les entitats i plataformes locals que treballen en l’àmbit sanitari
  • Dues places addicionals per a aquelles persones l’assistència de les quals pugui ser rellevant pels seus coneixements o dedicació

Funcions: formular propostes per millorar els serveis sanitaris que seran elevades  al govern municipal per tal que les valori i les tramiti.

Nomenament dels membres