Article sobre canvi agrari, transformacions socials i desigualtats entre Castellbisbal i Rubí als segles XVIII i XIX

Dilluns, 16 de novembre de 2020 a les 14:30

López Estudillo, Antonio (2016): “ Cambio agrario, transformaciones sociales y desigualdades en dos municipios vitícolas del Vallès occidental en los siglos XVIII y XIX: Rubí y Castellbisbal ” dins: Old and New Worlds: the Global Challenges of Rural History. Lisboa, SEHA

L'estudi aborda la transformació del seu paisatge agrari a Castellbisbal i Rubí i el tipus de societat que va conformar el contracte de rabassa morta, de emfiteusi no perpètua, pel qual treballadors que es comprometien a plantar la vinya adquirien la propietat dels ceps i el domini útil del sòl a canvi de satisfer onerosos censos. Amb posterioritat, s'interroga sobre el curs que va seguir la desigualtat en aquesta societat, considerant l'evolució dels seus contractes, la importància variable del cultiu vitícola amb assalariats pels majors propietaris, l'impacte de malalties que van afectar a les seves vinyes (oídium) i el resultat de la lluita entaulada entre rabassaires i rendistes per la distribució de les càrregues fiscals, en què els segons van tractar d'alterar el repartiment fiscal fixat per la legislació liberal.

Darrera actualització: 18.11.2020 | 10:58