Documents de Castellbisbal anteriors a 1900 a altres centres d'arxiu

Dilluns, 16 de novembre de 2020 a les 00:00

El present repertori està constituït de 623 unitats documentals distribuïdes en 21 arxius i 52 fons documentals diferents, corresponents a centres d’arxiu diferents a l’Arxiu Municipal de Castellbisbal i que permeten completar els fons documentals del que disposa l’Arxiu Municipal. L’abast cronològic és del segle XI fins el 1900. A continuació podeu conèixer els centres d’arxiu, fons documentals i cronologia dels documents repertoriats. En documents adjunts podeu consultar el repertori complet ordenat per fons cronològicament i en format excel .

Arxius i fons

Arxiu Nacional de Catalunya

 1. Família Desvalls. Llinatge Masdovelles / 2 ud.
 2. Família Desvalls. Llinatge Icard / 7 ud.
 3. Palau-Requesens / 38 ud.
 4. Palau-Requesens. Marquesos de Martorell / 5 ud.
 5. Palau-Requesens. Manuscrits / 5 ud.
 6. Llinatge Pallejà. Marquesos de Montsolís / 1 ud.
 7. Prefectura del districte miner de Barcelona / 1 ud.
 8. Generalitat de Catalunya / 5 ud.
 9. Pref. Prov. de carreteres a Barcelona del Ministeri d'Obres Públiques /1 ud.
 10. Reial Audiència / 1 ud.
 11. Ca n’Aguilera de Piera / 1 ud.

Arxiu de la Corona d’Aragó                

 1. Generalitat de Catalunya / 2 ud.
 2. Arxiu Reial de Barcelona / 9 ud.
 3. Delegació d'Hisenda de Barcelona / 8 ud.
 4. Tribunal Suprem del Comerç de Catalunya / 1 ud.
 5. Consell d’Aragó / 1 ud.
 6. Reial Audiència / 14 ud.
 7. Notarials / 17 ud.
 8. Reial Patrimoni / 7 ud.
 9. Monestir de Sant Llorenç del Munt / 4 ud.

Archivo Histórico Nacional

 1. Secretariat d’Estat / 1 ud.

Archivo General de la Administración           

 1. Delegació d'Hisenda de Barcelona / 1 ud.

Arxiu Comarcal de l’Alt Penedès

 1. Comunitat de Preveres de Vilafranca / 3 ud.

Arxiu Comarcal del Baix Llobregat                

 1. Can Falguera / 1 ud.
 2. Família Bou i Majó / 2 ud.
 3. Planas Cuyàs / 2 ud.

Arxiu Comarcal del Vallès Occidental

 1. Reial Batllia de Terrassa / 22 ud.
 2. Comandància Militar del Cantó de Terrassa / 1 ud.
 3. Família Pi de la Serra / 16 ud.
 4.  Esglésies de Santa Maria i Sant Pere de Terrassa / 3 ud.
 5. Districte notarial de Terrassa / 2 ud.
 6. Registre de la Propietat de Terrassa / 2 ud.
 7. Ofici i Comptadoria d’Hipoteques de Terrassa / 9 ud.

Arxiu Comarcal del Pallars Sobirà                 

 1. Archivo Ducal de Medinaceli. Casa Segorbe-Cardona / 1 ud.

Biblioteca de Catalunya

 1. Fons Antic de la Biblioteca de Catalunya / 28 ud.
 2. Joan Terrades / 2 ud.
 3. Arxiu Moja / 3 ud.
 4. Hospital de la Santa Creu / 22 ud.
 5. Marquès de Saudín / 2 ud.

Arxiu Històric de Protocols de Barcelona

 1. Pere de Folgueres [major] / 3 ud.
 2. Bonanat Rimentol / 1 ud.

Arxiu Històric de Sabadell

 1. Districte Notarial de Sabadell / 1 ud.

Arxiu de la Catedral de Tortosa                      

 1. Catedral de Tortosa / 2 ud.

Arxiu Diocesà de Terrassa   

 1. Parròquia del Sant Esperit de Terrassa / 2 ud.

Arxiu de la Catedral de Barcelona

 1. Catedral de Barcelona / 19 ud.
 2. Pia Almoina de la Catedral de Barcelona / 1 ud.

Arxiu Diocesà de Barcelona               

 1. Bisbat de Barcelona / 190 ud.

Arxiu Parroquial de Sant Vicenç de Castellbisbal                  

 1. Parròquia de Sant Vicenç de Castellbisbal / 67 ud.

Arxiu Històric Municipal de Cornellà del Llobregat

 1. Mercader Bell-lloc / 2 ud.

Museu Municipal Vicenç Ros (Ajuntament de Martorell)                    

 1. Ca n’Albareda / 76 ud.
 2. Col·lecció de pergamins / 3 ud.

Arxiu del Monestir de Sant Daniel de Girona 

 1. Monestir de Sant Daniel de Girona / 2 ud.

Arxiu del Monestir de Sant Pere de les Puel·les        

 1. Monestir de Sant Pere de les Puel·les / 1 ud.

Biblioteca Nazionale Marciana           

 1. Bibliotheca Colbertina / 1 ud.

 

Àmbit cronològic

Períodes Segles Documents
Edat Medieval Segle XI 6
Segle XII 27
Segle XIII 24
Segle XIV 117
Segle XV 43
Edat Moderna Segle XVI 82
Segle XVII 101
Segle XVIII 93
Edat Contemporànea Segle XIX 125
Segle XX 3

 

Fonts consultades

La recerca de documents s’ha dut a terme mitjançant tres canals de captació:

 1. Internet: mitjançant els principals portals d’accés a documentació d’arxiu de Catalunya
  • Arxius en línea: recuperades 74 unitats documentals identificades.
  • Portal de Archivos Españoles: recuperades 45  unitats documentals identificades.
  • Memòria digital de Catalunya: recuperades 10  unitats documentals  identificades.
 2. Edicions documentals i altres publicacions, a partir de les quals s’han identificat 100 unitats documentals.
  • Publicacions de la Fundació Noguera:
   • Acta Notariorum Cataloniae: revisades 28 publicacions
   • Diplomataris: revisades 75 publicacions
   • Textos i documents: revisades 60 publicacions
   • Inventaris d’Arxius Notarials de Catalunya: revisades 36 publicacions
  • Publicacions de la Fundació Salvador Casajuana: revisades 150 publicacions.
  • Col·lecció Arxius i documents. Eines de Recerca. Publicats pel Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya. Revisades 8 publicacions.
  • Notes històriques del bisbat de Barcelona del mossèn Josep Mas. Revisats els volums dedicats al Liber Antiquitatum, un total de 4 publicacions.
  • Dietaris de la Generalitat de Catalunya, 10 publicacions.
  • Inventari dels oficis i comptadories d'hipoteques de Catalunya
  • Catàleg de pergamins de l’Arxiu Municipal de Martorell.
  • Catàleg de l’Arxiu Parroquial de Sant Vicenç de Castellbisbal.
  • Visites pastorals del bisbat de Barcelona publicades per l’Arxiu Diocesà de Barcelona.
  • Altres edicions documentals de referència per a l’estudi de la història medieval a Catalunya: cartulari de Sant Cugat del Vallès, Cartes Poblament i Franquesa de Catalunya, Llibre Blanc de Santes Creus, Cartulari de Poblet, Liber Feudorum Maior, etc.
 3. Recerca en arxius, feta principalment en tres centres:
  • Arxiu Nacional de Catalunya: 38 unitats documentals identificades.
  • Arxiu Diocesà de Barcelona: 186 unitats documental identificada.
  • Arxiu Capitular de Barcelona: 1 unitat documental identificada.
  • Museu Municipal Vicenç Ros (Martorell): 54 unitats documentals identificades.
Darrera actualització: 03.06.2021 | 11:54