Gestió documental corporativa

El Sistema de Gestió Documental de l’Ajuntament de Castellbisbal és el conjunt de polítiques, regulacions, instruments tècnics, eines tècniques i instruments tecnològics, amb l’objectiu de gestionar de forma correcte els documents i dades de l’Ajuntament.

Està regulat per la Política de Gestió Documental i Transparència de l’Ajuntament de Castellbisbal, el qual inclou les polítiques: 

 • Política de Gestió Documental Corporativa
 • Política de gestió de les dades de caràcter personal
 • Política de signatura i identificació de l’Administració i ciutadania
 • Política de seguretat del Sistema de Gestió Documental i Transparència
 • Política de Transparència i Accés als Documents

Diversos aspectes de la Política es desenvolupen amb regulacions I instruccions tècniques i les eines tècniques que permeten definir estàndards i criteris per la gestió dels documents:

 • Quadre de Classificació Funcional Corporatiu
 • Catàleg de sèries documentals
 • Catàleg de tipus documentals
 • Vocabulari de metadades
 • Quadre d’avaluació i accés de documents
 • Catàleg de tràmits i serveis
 • Catàleg de formats admesos
 • Catàleg de sistemes d’identificació i signatura de la ciutadania

A més de la gestió del Sistema, el Servei d’Arxiu i Gestió documental és l’encarregat de la seva definició i seguiment, així com de la seva implantació al Gestor documental corporatiu conjuntament amb la definició de processos.

Així mateix, ofereix el servei intern de suport a les unitats de gestió de l’Ajuntament amb l’acompanyament en la Gestió documental, preparació de formularis i publicació de tràmits i gestions a la Seu electrònica. A nivell extern s’ofereix un servei de suport gratuït per la realització de tràmits per part de la ciutadania.

La Política de Gestió documental I transparència, les regulacions, instruccions i eines tècniques es poden consultar en aquest enllaç: així mateix es pot consultar un mapa conceptual del Sistema.

Darrera actualització: 20.05.2024 | 12:03