Guia dels fons documentals

El fons de l’arxiu està format per, aproximadament, un quilòmetre lineal de documentació amb una cronologia que comprèn des del segle XV fins al moment actual.

A continuació podeu consultar el quadre de fons documentals i accedir a la descripció de cada fons per conèixer la temàtica, interés i cronologia. Així mateix podreu consultar per cada fons o col·lecció documental la seva estructura de classificació.

Les descripcions estan en constant actualització i algunes en procés de treball.

Quadre de Fons de l’Arxiu Municipal de Castellbisbal

1. Fons públics:

101 – Fons Ajuntament de Castellbisbal  
El fons de l’Ajuntament de Castellbisbal està format pels documents produïts o rebuts per l’Ajuntament de Castellbisbal en l’exercici de llurs funcions al llarg del temps, especialment a partir de 1834, tot i que hi ha alguns documents anteriors.

Descripció completa

102 – Subfons Comissió Administrativa d'Aigua i Llum de Castellbisbal
Documents de caràcter administratiu de la comissió que es va crear el 1911 per la gestió del subministrament d’electricitat i aigua als habitatges del poble.

Descripció completa

104 – Subfons Patronat Municipal Sociosanitari
El Patronat Sociosanitari va ser creat per la gestió de serveis de caràcter assistencial entre 1984 i 1997.

Descripció completa  

105 – Subfons Patronat Municipal del Museu de la Pagesia
Fruit de la creació del Museu de la Pagesia, l’Ajuntament es va dotar d’un patronat per la gestió d’aquest equipament entre 1984 i l’any 2000.

Descripció completa 

201 – Fons Jutjat de Pau de Castellbisbal
El fons agrupa la documentació produïda o rebuda pel Jutjat de Pau de Castellbisbal entre els anys 1832 i fins l’actualitat.

Descripció completa

2. Fons patrimonials:

302 – Fons Can Margarit
El fons és constituït principalment per la documentació econòmica, patrimoni i professional produïda per les famílies Margarit, Carafí i Güell com a resultat de la seva activitat familiar, patrimonial i professionals, especialment des del segle XVIII i fins el XX.

Descripció completa

3. Fons personals:

303 - Fons Josep Torras i Escayol
El fons, amb una cronologia aproximada entre 1947 i 1972 està en fase de tractament.

304 - Fons Félix Bas i Gorina
Fons documental de volum molt reduït, la documentació que forma el fons és pràcticament tota relacionada amb les explotacions agràries que tenia en propietat o arrendament la família Bas, especialment a Can Balasch.

Descripció completa

305 - Fons Jordi Mumany i Sardà
El fons documental ens permet resseguir tant la trajectòria vital com la professional de Jordi Mumany, funcionari municipal, gestor administratiu i gran afeccionat al teatre, i conèixer diversos aspectes de la vida diària de Castellbisbal durant els anys 50 i 60 del segle XX.

Descripció completa

4. Entitats

402- Unió Excursionista de Catalunya (UEC) de Castellbisbal
El fons és constituït per la documentació produïda i agrupat per la Unió Excursionista de Catalunya (UEC) de Castellbisbal en el desenvolupament de la seva pròpia activitat de 1977 a 1985.

Descripció completa

404- Societat Coral La Unió
El fons conté documentació des de la fundació de les corals La Agrícola i L’Aranya (Després Sempre Avant) el 1881, i especialment de la societat coral La Unió fins la dissolució d’aquesta l’any 2018.

Descripció completa

903- L'Arada (revista)
La revista arada va aparèixer el 1978, convertint-se en el referent cultural del Castellbisbal de la transició. El fons aplega la documentació administrativa i documents de la impressió de la revista.

Descripció completa (en fase de descripció)

9. Col·leccions factícies:

901 - Col·lecció Museu de la Pagesia de Castellbisbal
L’Arxiu Municipal custòdia, posa a disposició i difón els documents que el Museu de la Pagesia va ingressar durant els seus primers anys de funcionament fruit de diverses donacions de veïns i veïnes de Castellbisbal. La col·lecció és, doncs, eclèctica amb documents d’una àmplia cronologia i nombroses publicacions impreses.

Descripció completa (en fase de descripció)

Darrera actualització: 5.03.2024 | 17:22