Protecció i recerca del patrimoni documental

L’Arxiu Municipal de Castellbisbal té entre els seus objectius la protecció del patrimoni documental, i actuacions de recerca sobre la història de Castellbisbal gràcies al seu fons documental, i els documents vinculats amb Castellbisbal a altres centres d’arxiu.

Ofereix els serveis següents:

  • Convocatòries anuals de les beques de recerca de l’Arxiu Municipal que permeten potenciar nous estudis sobre la història de Castellbisbal.
  • Suport als investigadors amb assessorament personalitzat dins del tràmit de consulta de documents històrics de l'Arxiu Municipal.
  • Actuacions de recerca com l’encàrrec d’estudis en col·laboració amb la universitat i la participació d’historiadors.
  • Restauració de documents del fons de l’Arxiu per garantir-ne la seva preservació.
  • Donació de fotografies i documents a l’Arxiu municipal per part de persones privades, famílies, entitats i empreses.
  • Actuacions per la protecció de patrimoni documental en situació de risc.
Darrera actualització: 5.03.2024 | 17:30