Ajuts de la Campanya de Suport a l'Estudiant

Dimecres, 17 de maig de 2023

La Campanya de Suport a l'Estudiant, impulsada per l'Ajuntament de Castellbisbal i el Consell Comarcal del Vallès Occidental, ofereix beques a l'escolarització de l'alumnat de Castellbisbal. 

Tipus d'ajuts concedits

 • Ajuts per a material escolar, sortides escolars i/o tallers i activitats amb cost addicional dins del centre escolar.
 • Transport escolar no obligatori d’educació infantil i primària.
 • Ajuts per al menjador escolar concedits pel Consell Comarcal del Vallès Occidental.

Qui pot accedir als ajuts?

Ajuts per a material escolar, sortides i/o activitats amb cost addicional
Alumnes d’educació infantil, primària i secundària obligatòria.

Ajuts per a transport escolar
Alumnes d’educació infantil i primària.

Ajuts per al menjador escolar
Alumnes d'educació infantil, primària i secundària obligatòria

Requisits

 • Estar escolaritzat/ada en qualsevol centre públic de Catalunya.
 • Estar empadronat/ada a Castellbisbal.

Excepcionalment, l'alumnat pot estar escolaritzat en centres docents privats concertats, quan sigui per resolució expressa del Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya. 

A més, per als ajuts per al transport escolar no obligatori:

 • Ser alumne/a dels centres educatius públics de Castellbisbal.
 • Residir a les urbanitzacions on el Consell Comarcal assigni el servei públic de transport escolar no obligatori.
 • Estar al corrent dels pagaments amb el Consell Comarcal.
 • Estar donat/ada d’alta al servei públic de transport escolar no obligatori al Consell Comarcal.

Convocatòria 2024-2025

 • La presentació de sol·licituds és del 27 de maig al 14 de juny de 2024.
 • La sol·licitud s'ha de tramitar telemàticament fent clic aquí.
Darrera actualització: 22.05.2024 | 10:45