Museu de la Pagesia

Fundat l’any 1985 pels veïns i veïnes del nostre poble que, conscients de la progressiva desaparició de l’activitat agrícola al municipi, van fer donació al museu d’eines del camp i d’estris de la vida quotidiana de la pagesia.

La remodelació i modernització que es va dur a terme l’any 2006 permet contemplar l’actual estructura temàtica amb una planta dedicada a la vida a pagès, una altra, a les feines al camp i la darrera, al transport i als mercats.

L'exposició permanent


Visió prou àmplia dels més de 900 anys de tradició agrícola del nostre municipi, una mirada als treballs del camp i a l’estructura social del món agrícola.

Mercat i transports

  • Comprem allò que no tenim i venem l’excedent d’allò que produïm: aquest és l’origen dels sistemes d’intercanvi i del mercat.
  • Pesar, mesurar i pagar són els tres conceptes bàsics de l’activitat del mercat.
  • Les persones i les mercaderies ens movem pel territori És per això que al llarg dels anys hem anat creant xarxes viàries i mitjans de transport que, amb els anys han anat evolucionant.

La Terra

  • La climatologia, l'orografia i la situació geogràfica d’un indret són determinants per al desenvolupament de les activitats econòmiques d’un lloc.
  • La fertilitat de la terra vermella de Castellbisbal, així com la climatologia i el règim pluviomètric d’aquest indret han determinat la llarga tradició agrícola del nostre municipi.
  • Cada cultiu té un cicle determinat i requereix d’unes tasques i eines específiques. En aquesta planta hi ha exposades les eines de pagès necessàries per al seu cultiu, així com per a la producció dels productes derivats.

Les persones

  • El món agrícola està íntimament lligat a societat determinada, que s’estructura a l’entorn de la família tradicional.
  • Els elements exposats en aquesta planta estan íntimament lligats a la vida quotidiana de la família tradicional.
  • A més també hi trobarem aquells elements per mitjà dels quals es duu a terme la transmissió de la informació i de la tradició en l’àmbit familiar.

Veniu a visitar-nos!

Museu de la Pagesia

Darrera actualització: 16.06.2023 | 17:29
Darrera actualització: 16.06.2023 | 17:29