Projecte d'anglès

Amb l'objectiu de fomentar l'anglès oral dels alumnes de Castellbisbal (tant pel què fa a la parla com a la comprensió), la Regidoria d'Educació de l'Ajuntament de Castellbisbal va posar en marxa, durant el curs 2014-2015, el Projecte d'anglès.

Objectiu
Millorar la capacitat dels alumnes en l'expressió oral en anglès

Finançament dels projectes a les escoles
L'Ajuntament concedeix una subvenció corresponent al 80% del cost del projecte amb un import màxim de XXXX euros. Seran les AMPES, a través de les seves vies de finançament, les que hauran de finançar el 20% restant. Per tant, les famílies dels alumnes, gràcies a les seves aportacions econòmiques a les AMPA es converteixent també en elements clau per fer real aquest projecte.

Com es fa realitat el projecte a cada escola?
Serà cada escola qui decidirà quines són les accions a realitzar per aconseguir l'objectiu del projecte: millorar la qualitat de l'anglès oral dels alumnes.

En aquest sentit, caldrà que les AMPA i els equips directius de les escoles es posin d'acord sobre les accions a realitzar.

Darrera actualització: 14.02.2019 | 17:51
Darrera actualització: 14.02.2019 | 17:51