Prestacions econòmiques d'especial urgència per a l'habitatge

Dimarts, 11 d'abril de 2023 a les 00:00

Atorgades per l'Agència de l'Habitatge de Catalunya.

Són prestacions econòmiques d'especial urgència que atorga l’Agència de l‘Habitatge de Catalunya (AHC), per afrontar situacions d'emergència en l'àmbit de l'habitatge.

La finalitat d'aquestes prestacions és possibilitar:

 • La permanència en l'habitatge de la persona sol·licitant i de la seva unitat de convivència.
 • L'accés a un nou habitatge, per pèrdua de l’habitatge habitual.

S’atorguen fruit d’una mediació social i seguiment de caràcter personal i es concedeixen a fons perdut.

A qui s'adrecen?

A persones físiques residents a Catalunya, amb uns ingressos de la unitat de convivència que no superin els límits establerts a la Resolució aprovada i que es trobin en risc d’exclusió social residencial per:

 • Deutes d’impagament de:
  • Rendes de lloguer.
  • Rendes de lloguer derivades de la COVID.
  • Quotes hipotecàries.
 • Pèrdua de l’habitatge habitual.
 • Renovacions de les prestacions complementàries per donar continuïtat al pagament del lloguer i la prestació per atendre situacions de pèrdua de l'habitatge.

On es tramiten?

Al Servei Local d’Habitatge

Per a més informació podeu consultar el portal web www.habitatge.gencat.cat

Darrera actualització: 23.01.2024 | 19:40