Ajuts al transport per a l'alumnat de postobligatòria

Dimarts, 24 d’octubre de 2023

Ajut econòmic a les famílies per finançar les despeses de desplaçament (en transport públic) dels joves fins als centres educatius de formació postobligatòria (quan aquests es trobin fora del poble).

Quines despeses es subvencionen?

Ajut equivalent al 50% de l'import corresponent al cost de la targeta de transport públic TJove (en qualsevol de les seves modalitats).

Requisits per participar en aquest programa

  • Tenir entre 16 i 29 anys.
  • Estar matriculat/ada en un centre públic, privat o concertat de formació professional de grau mitjà o superior, batxillerats, estudis universitaris i/o postgraus o màsters així com qualsevol altra modalitat educativa, i en modalitat de formació assistencial o continuada.
  • Tenir el carnet jove de Castellbisbal
  • Queden excloses les formacions no presencials o a distància.
  • Utilitzar el transport públic com a mitjà de desplaçament habitual.
  • No superar les rendes màximes anuals que s'estableixen en les bases de concessió dels ajuts.

Barem econòmic de valoració

Núm. de membres IRCS x 2 Mensual Quantia màxima IRCS x 2 Anual
1 1.315,05 € 18.410,25 €
2 1.709,52 € 23.933,33 €
3 2.104,03 € 29.456,40 €
4 2.498,53 € 34.979,48 €
5 2.893,04 € 40.502,56 €
6 o més 3.287,55 € 46.025,63 €
De 6 membres en endavant, s'incrementarà en un 30 % per cada membre de la unitat familiar o de la unitat de convivència.

Com demanar l'ajut?

Feu clic en aquest enllaç

Per a més informació

Departament de Serveis Socials

Darrera actualització: 18.03.2024 | 08:40