Conveni amb l'Associació de propietaris agroforestals de Castellbisbal, Rubí, Abrera i Ullastrell

Dilluns, 12 de novembre de 2018 a les 09:00

2016-2019

2019

Parts: Ajuntament de Castellbisbal i l'Associació de Propietaris Agroforestals de Castellbisbal, Rubí, Abrera i Ullastrell

Objecte: Concedir una subvenció per part de l'Ajuntament a l'Associació amb la finalitat de contribuir a la redacciço d'un Pla d'Ordenació Agroforestal en sòl no urbanitzable, en l'àmbit supramunicipal dels municipis de Castellbisbal, Rubí, Abrera i Ullastrell.

Import de la subvenció: 2.771,99 €. Aquest import suposa l'11,10% del cost total previst de redacció del Pla d'Ordenació Agroforestal, que s'estima en 24.970,03 € (36.058,00 € IVA inclòs)

Accediu al conveni subvencional

2016
Nom: Conveni entre la Diputació de Barcelona i diferents ajuntaments per a la prevenció d’incendis forestals

Parts: 

  • Diputació de Barcelona
  • Ajuntament d'Abrera
  • Ajuntament de Castellbisbal
  • Ajuntament de Rubí
  • Ajuntament d'Ullastrell
  • Associacions de Propietaris Agroforestals de Castellbisbal, Rubí, Abrera i Ullastrell (APAF)

Objecte: establir les bases de col·laboració entre els ajuntaments, l'APAF i la Diputació per executar el Projecte de Restauració dels Terrenys Afectats pels Incendis.

Import: 

  • 2016: la Diputació concedirà a l’APAF la quantitat màxima de 50.000 euros
  • Resta d’anys: la Diputació assignarà els recursos econòmics necessaris per a la realització de les actuacions acordades per la Comissió de seguiment.

Termini d’execució de les obres: 31 de desembre de 2017
Vigència: 31 de desembre de 2019
Aprovat en la Junta de Govern Local del 26 d'octubre de 2016

Darrera actualització: 31.12.2019 | 09:35