Procés participatiu del Pla Local d'Adaptació al Canvi Climàtic de Castellbisbal

Del 17 d'octubre a les 00.00 h al 6 de novembre de 2022 a les 23.59 h


L'Ajuntament de Castellbisbal posa en marxa un procés participatiu per a l’elaboració del Pla Local d’Adaptació al Canvi Climàtic (PLACC).
 

Antecedents

El canvi climàtic és un dels majors desafiaments de la nostra era i requereix d’una actuació conjunta i coordinada de la nostra societat i de les administracions públiques.

L'any 2019, el Ple municipal va aprovar la declaració d’emergència climàtica del municipi que defineix el full de ruta a seguir per fer front a la mitigació i a l'adaptació al canvi climàtic. 

Al juliol de 2021, l’Ajuntament es va adherir als compromisos del nou Pacte d'Alcaldies per a l’Energia i el Clima, adquirint com a compromís l'elaboració d'un Pla d'Acció per a l'Energia Sostenible i el Clima (PAESC) en un termini màxim de dos anys.

El procés d’elaboració del PAESC s’ha dividit en dos blocs:

  1. ADAPTACIÓ CLIMÀTICA, s’inicia ara com a Pla local d’adaptació al Canvi Climàtic (PLACC), que el realitza l’Àrea Metropolitana de Barcelona per encàrrec de l’Ajuntament.
  2. MITIGACIÓ, s'iniciarà a finals d'any com a Pla d'Acció d'Energia Sostenible (PAES), que el realitza la Diputació de Barcelona a càrrec de l'Ajuntament.

Objectius

  • Augmentar la capacitat adaptativa dels diferents sectors o sistemes del municipi mitjançant el recull i proposta de mesures que augmentin la resiliència, disminueixin l’exposició als sistemes infrastructures i dels sectors sota premisses de sostenibilitat social, ambiental i econòmica.
  • Articular-se com a eina que permeti integrar i coordinar les polítiques i plans sectorials per fer front als riscos específics identificats en el procés de diagnosi, de manera específica per al municipi.
  • Divulgar i fer difusió sobre els efectes del canvi climàtic a Castellbisbal, tant a la ciutadania en general com al personal pertanyent a les diferents àrees de l’Ajuntament.

El procés de participació

Serà on line, a través d'aquesta plataforma, i obert a tota la ciutadania.

S'ha habilitat una breu enquesta per tal de recollir les aportacions ciutadanes entorn als següents aspectes del PLACC:

  • Percepció dels efectes negatius i principals riscos associats al canvi climàtic a Castellbisbal
  • Establiment de les principals línies estratègiques d'actuació mitjançant la priorització de les propostes d'acció a recollir al PLACC
  • Proposta de noves accions per incloure al PLACC.
Darrera actualització: 20.11.2023 | 17:42