Ajuts de la Campanya de Suport a l'Estudiant

Dimarts, 11 de maig de 2021 a les 00:00

Convocatòria 2021. Tancada

Tipus d'ajuts concedits

 • Ajuts per a material escolar, sortides escolars i/o tallers i activitats amb cost addicional dins del centre escolar.
 • Transport escolar no obligatori d’educació infantil i primària.
 • Ajuts per al menjador escolar concedits pel Consell Comarcal.

Vigència: curs 2021-2022.
Dotació pressupostària: 40.000 €.

 • 35.000 €, per a beques per a material escolar, sortides, activitats...
 • 5.000 €, per a beques per a transport escolar.

Qui pot accedir als ajuts?

Ajuts per a material escolar, sortides i/o activitats amb cost addicional
Alumnes d’educació infantil, primària i secundària obligatòria.

Ajuts per a transport escolar
Alumnes d’educació infantil i primària.

Requisits

 • Estar escolaritzat/ada en qualsevol centre públic de Catalunya.
 • Estar empadronat/ada a Castellbisbal.

Excepcionalment, l'alumnat pot estar escolaritzat en centres docents privats concertats, quan sigui per resolució expressa del Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya. 

A més, per als ajuts per al transport escolar no obligatori:

 • ser alumne/a dels centres educatius públics de Castellbisbal.
 • residir a les urbanitzacions on el Consell Comarcal assigni el servei públic de transport escolar no obligatori.
 • estar al corrent dels pagaments amb el Consell Comarcal.
 • estar donat/ada d’alta al servei públic de transport escolar no obligatori al Consell Comarcal.

Presentació de sol·licituds

Per a més informació, consulteu les bases de la convocatòria.

Darrera actualització: 17.06.2021 | 11:00