Ajuts de la Campanya de Suport a l'Estudiant

Dimecres, 10 de juny de 2020 a les 00:00

Fins al 15 de juliol de 2020

Tipus d'ajuts concedits

 • Ajuts per a material escolar, sortides escolars i/o tallers i activitats amb cost addicional dins del centre escolar
 • Transport escolar no obligatori d’educació infantil i primària
 • Ajuts per al menjador escolar concedits pel Consell Comarcal del Vallès Occidental
 • Altres ajuts escolars

Vigència: curs 2020-2021
Dotació pressupostària: 50.000 €

 • 45.000 €, per a beques per a material escolar, sortides, activitats...
 • i 5.000 €, per a beques per a transport escolar

Beneficiaris 

Ajuts per a material escolar, sortides i/o activitats amb cost addicional
Alumnes d’educació infantil, primària i secundària obligatòria

Ajuts per a transport escolar
Alumnes d’educació infantil i primària

Requisits

 • Que els alumnes estiguin escolaritzats en qualsevol dels centres públics de Catalunya
 • Que els alumnes estiguin empadronats a Castellbisbal

Excepcionalment, poden estar escolaritzats en centres docents privats concertats, quan sigui per resolució expressa del Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya. 

A més, per als ajuts per al transport escolar no obligatori:

 • ser alumne dels centres educatius públics de Castellbisbal
 • residir a les urbanitzacions on el Consell Comarcal assigni el servei públic de transport escolar no obligatori
 • estar al corrent dels pagaments amb el Consell Comarcal
 • estar donat d’alta al servei públic de transport escolar no obligatori al Consell Comarcal

Presentació de sol·licituds

 • Mitjançant els impresos de sol·licitud que us podeu descarregar del següent enllaç
 • Mitjançant el tràmit en línia

Per a més informació, consulteu les bases de la convocatòria 2020

Darrera actualització: 02.11.2020 | 14:01