Departament de Serveis Socials

Els Serveis Socials d’atenció primària són el primer nivell del sistema públic de serveis socials als que la ciutadania es pot adreçar.

Objectius

Tenen per objecte contribuir a la millora de la qualitat de vida de tots els ciutadans i, de manera específica, d’aquelles persones que per diferents raons necessiten un suport especial.

 • Informar, orientar i assessorar la població per atendre les necessitats socials.
 • Tramitar recursos de la xarxa social.Prevenir, detectar i intervenir en situacions de dificultat, de necessitat o de risc social.
 • Derivar a altres serveis especialitzats.
 • Gestionar els serveis d’atenció domiciliària.
 • Desenvolupar el programa individual d’atenció a la dependència.
 • Intervenir en nuclis de convivència en situacions de risc social, elaborar diagnòstics socials i plans de millora.
 • Prestar serveis d’atenció socioeducativa per infants i adolescents.
 • Aplicar protocols de prevenció i d’atenció davant dels col·lectius més vulnerables.
 • Promoure mesures d’inserció social, laboral i educativa.
 • Atendre a les urgències socials.

Alguns serveis concrets

 • Informació i tramitació d’ajuts a la família
 • Tramitació dels carnets de família família nombrosa o monoparentals
 • Tramitació de pensions
 • Tramitació ajuts escolars i beques de menjador
 • Servei d’Atenció Domiciliària (SAD)
 • Servei de teleassistència domiciliària
 • Tramitació dels programes de vacances per a la gent gran i de termalisme social.
 • Tramitació de serveis o programes per a la gent gran:
 • Informació i tramitació de pensions no contributives
 • Programa d’atenció específica a persones amb discapacitat
  • Carnet de Serveis Socials per a persones amb discapacitat
  • Tramitació del transport adaptat
  • Tamitació de la targeta d’aparcament per a discapacitats
  • Programa Respir
 • Programa d’atenció específica per a la dona:
  • Atenció social
  • Atenció específica en situacions de violència domèstica
  • Servei d’assessoria jurídica gratuïta per a dones
 • Servei de Primera Acollida per a persones nouvingudes

Equip de treball

L’equip bàsic d’atenció primària està conformat per un equip multidisciplinari de professionals, que faciliten l’accés als diferents recursos socials existents.

C. Major, 103 - 08755 Castellbisbal - Barcelona
Telèfon: 93 772 00 55
Adreça electrònica: serveis.socials@castellbisbal.cat
Horari:  
Amb cita prèvia, dilluns, dijous i divendres de 8.00 a 14.00 h. i dimarts i dimecres de 8.00 a 15.00 i de 16.00 a 18.00 h.
Vegeu-ne la situació al mapa
Darrera actualització: 21.05.2024 | 12:34