Acta de la Junta de Govern Local del 9 d'octubre de 2020

ORDRE DEL DIA

Acord per aprovar concórrer a la convocatòria de l'Institut Català d'Energia de subvencions del Programa d'incentius a la mobilitat eficient i sostenible programa MOVES

Acord per aprovar l'adhesió de l'Ajuntament de Castellbisbal al Protocol del Circuit de la Xarxa d'Espais Escènics Municipals de l'Àrea de Cultura de la Diputació de Barcelona (2021-2023)

Acord per aprovar la justificació parcial de la subvenció concedida a l'Institut-Escola Les Vinyes

Acord per aprovar les denegacions i concessions de la prestació social de caràcter econòmic d'especial urgència per afrontar el pagament del lloguer d'habitatges joves de Castellbisbal

Acord per aprovar el conveni subvencional amb l'Associació HIPOFAM

Acord per aprovar l'adjudicació del contracte del servei per a la redacció del projecte i direcció de les obres d'adequació de l'edifici municipal entre el c. Sant Joa i c. Sant Marc

Acord per aprovar la concessió de la llicència urbanística per a la realització de les obres d'estabilització del talús exterior de la nau industrial del c. Indústria, 32

Acord per aprovar l'autorització per realitzar un tractament fitosanitari no agrari a la subestació elèctrica de Red Eléctrica SAU, al carrer Ferralla, 26

Acord per aprovar el text del conveni de realització de pràctiques acadèmiques externes al departament de Serveis Socials de l'Ajuntament de Castellbisbal.

Precs i preguntes

 

 

 

Darrera actualització: 11.11.2020 | 13:11