Acta de la Junta de Govern Local del 27 de gener de 2016

 

ORDRE DEL DIA

Acceptació de subvenció la Diputació de Barcelona per la convocatòria del Programa complementari de garantia de la suficiència financera local i de suport a la prestació de serveis socials del Pla “Xarxa de Governs Locals 2012-2015

Convocatòria del 2016 del pla Xarxa de Governs Locals 2016-2019

Protocol annexat a aquest acord per a l’adhesió a la Xarxa de Serveis Locals d’Ocupació (Xarxa XALOC)

Aprovació del conveni subvencional amb el Club Bàsquet Castellbisbal

Convocatòria i bases específiques per a l’atorgament de premis del Concurs de la Rua de Carnestoltes de Castellbisbal 2016

Preus públics cursos de carretons elevadors per al 2016.

Preus públics dels tallers Música per a embarassades

Aprovació liquidació obres per a la remodelació de la zona de jocs i petanca de l’avinguda Lluís Millet de Castellbisbal

Aprovar inicialment la liquidació definitiva de la reparcel·lació del PAU-09

Modificació del programa d’execució del servei d’implantació d'una eina global d'administració electrònica per a la gestió de documents i de tràmits de l'Ajuntament de Castellbisbal

Contractació del Servei d’atenció psicològica per a dones afectades per situacions de desigualdat de gènere

Contractació del Servei d'assessorament jurídic per a dones afectades per situacions de violència de gènere

Adjudicació del servei de jardineria de l'Illa Esportiva

Correccions a l'expedient de contractació del servei de neteja i subministrament de material higiènic dels edificis municipals.

 

Darrera actualització: 10.10.2016 | 10:55