Acta de la Junta de Govern Local del 3 de febrer de 2016

 

ORDRE DEL DIA

Aprovació de l'acta de la sessió anterior

Despatx de correspondència

Aprovació d'un Pla Local d'Ocupació

Acord de col·laboració entre la CCC i l’Ajuntament per a l’impuls i la promoció de la targeta de fidelització Compradors pel país.

Adhesió de l’Ajuntament de Castellbisbal al Protocol general que regula el servei de préstec de material esportiu i recreatiu d’Esports de la Diputació de Barcelona

Concertar l’arrendament dels espais denominats Sales Parroquials, Teatret i Pati de l’Esbarjo de l’Església Parroquial Sant Vicenç

Aprovació dels preus públics amb motiu de la inscripció als cursos d'iniciació a la informàtica per a persones aturades

Ordre l’enderroc d'unes obres dutes a terme sense llicència

Concessió de l’autorització d’usos provisionals del sòl i obres de caràcter provisional

Aprovació una liquidació de drets i taxes municipals

Concessió de llicència de parcel·lació

Aprovació una liquidació de drets i taxes municipals

Aprovació de la liquidació definitiva d'un contracte i la devolució de la garantia definitiva dipositada (1)

Aprovació de la liquidació definitiva d'un contracte i la devolució de la garantia definitiva dipositada (2)

Adjudicació del contracte del servei d’assessorament jurídic per a dones afectades per situacions de desigualtat de gènere

Confirmació de la liquidació practicada dins l’expedient 7/2015-AO


Darrera actualització: 10.10.2016 | 10:55