Acta de la Junta de Govern Local del 30 de març de 2016

 

ORDRE DEL DIA

Concurrència a la convocatòria del Pla de la Xarxa de Governs Locals 2016-2019, aprovat per la Diputació de Barcelona

Concurrència a la convocatòria del Pla Xarxa de Governs Locals 2016-2019, aprovat per la Diputació de Barcelona

Aprovació del conveni de col·laboració amb la Universitat Autònoma de Barcelona (estudiants en pràctiques)

Aprovació de justificacions econòmiques de subvencions 2015 de les entitats que es detallen a continuació:

 
Aprovació del projecte per a l’obertura d’una rasa per a la canalització de gas al sector Colònia del Carme

Aprovació definitiva de la liquidació de la reparcel·lació del PAU-09 Ca n’Esteper

Adjudicació del servei de neteja de l’Illa Esportiva

 
Darrera actualització: 10.10.2016 | 10:52