Acta de la Junta de Govern Local del 27 de juliol de 2016

 

ORDRE DEL DIA

Conveni de col·laboració amb l’Assemblea Comarcal de la Creu Roja Baix Llobregat Centre per a l’any 2016

Aprovació de de llicència de parcel·lació per agrupació de dues parcel·les

Proposta de contractació de la gestió indirecta del servei públic local d’estacionament de vehicles amb horari limitat i controlat

Adjudicació de la contractació dels serveis de manteniment de les franges de seguretat contra incendis dels nuclis habitats

Incorporació a la llicència municipal ambiental per a la legalització d’una activitat de laboratori farmacèutic

Incorporació a la llicència municipal ambiental de l’informe ambiental aprovat per la Junta de Govern de l’Àrea Metropolitana de Barcelona

Aprovació de la liquidació de la taxa per tramitació de llicència d’agrupació de dues parcel·les

Acord d’aprovació de la concessió de llicència municipal ambiental per activitat de recuperació i valorització de residus

Confirmació de liquidació

Liquidació definitiva del contracte de serveis de tallers de l’Esplai de la Plaça any 2015 i de la devolució de la fiança dipositada

Redacció del Plec de prescripcions tècniques per a la contractació del servei de manteniment de la xarxa d’enllumenat públic ornamental de Nadal

Aprovació de diversos convenis subvencionals

 

 

 

Darrera actualització: 10.10.2016 | 10:47