Acta de la Junta de Govern Local del 31 d'agost de 2016

 

ORDRE DEL DIA

Acceptar l’aportació corresponent a l’anualitat 2016 de l’Àrea Metropolitana de Barcelona

Beca de recerca per a un projecte d’investigació inèdit sobre Castellbisbal

Aprovació del document: Memòria 2015 del Servei d’Arxiu i Gestió documental de l’Ajuntament de Castellbisbal-Arxiu Municipal de Castellbisbal (AMCAS)

Correcció d'error en el contracte de substitució de lluminàries del centre urbà

Acord d’aprovació de llicència de parcel·lació

Acord d’aprovació de la liquidació de la taxa per tramitació de llicència de parcel·lació

Concurrència a la convocatòria de l’Agència de Residus de Catalunya de subvencions per a projectes de prevenció i preparació per a reutilització de residus municipals

Concessió de llicència municipal per legalitzar obres

Aprovació de la liquidació de drets municipal

 

Darrera actualització: 10.10.2016 | 10:46