Acta de la Junta de Govern Local del 8 de març de 2017

 

ORDRE DEL DIA

 • Aprovació de l'acta de la sessió anterior
 • Acceptació de la subvenció de la Diputació de Barcelona per a “Finançament de l’àmbit de benestar social”
 • Acceptació de la subvenció de la Diputació de Barcelona per a "Els serveis locals d'ocupació amb plataforma telemàtica Xaloc"
 • Acceptació de la subvenció de la Diputació de Barcelona per a “Activitats culturals de les festes majors"
 • Concurrència a la convocatòria per a la concessió de subvencions per a la contractació d'espectacles professionals
 • Concurrència a la convocatòria 2017 del Pla "Xarxa de Governs Locals 2016-2019"
 • Rectificació d'un error material comès en l'acta de la Junta de Govern Local del 29.09.2016
 • Aprovació de la pròrroga d'arrendament de la nau industrial destinada a magatzem de diverses entitats culturals
 • Conveni subvencional per a l'any 2017 amb l'entitat Club Boxeo Castellbisbal
 • Aprovació de la concessió d'ajuts socials en concepte de menjador escolar
 • Adjudicació del contracte dels serveis preventius sanitaris per als actes i esdeveniments municipals
 • Concessió de llicència municipal d'obres
 • Liquidació de drets municipals per la concessió de llicència municipal d'obres
 • Aprovació de la documentació econòmica presentada per Aigües Castellbisbal
 • Donar compte de sentència del Jutjat Social
 • Aprovació dels preus públics per a les entrades de diverses activitats de les Jornades per la Igualtat
 • Adjudicació del contracte dels serveis postals
 • Establiment de l'ordre de les empreses licitadores del contracte del servei d'informació i dinamització juvenil
 • Aprovació de la justificació de la subvenció concedida a Club Patí Castellbisbal

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Darrera actualització: 28.03.2017 | 18:19