Acta de la Junta de Govern Local del 26 d'abril de 2017

 

ORDRE DEL DIA

 • Acceptació de la subvenció atorgada per la Diputació de Barcelona en el marc del Pla Xarxa de Governs Locals 2016-2019
 • Acceptació de la subvenció per destinar-la a programació d’arts escèniques i musicals adreçades a escolars
 • Acceptació de la subvenció per al finançament d'un taller de consolidació i creixement d’empreses
 • Aprovació del conveni subvencional amb el Club Handbol Castellbisbal
 • Aprovació del conveni subvencional amb Futbol Sala Castellbisbal
 • Proposar com a oferta econòmicament més avantatjosa per al contracte del servei de distribució del butlletí municipal
 • Incoació de l’expedient per contractar el servei de fotografia de l’activitat municipal
 • Ordre de retirada d’una antena parabòlica
 • Ordre d’enderroc del tancament de l’obertura de la façana posterior d'una nau
 • Aprovació de no tenir per atorgada llicència urbanística per l’enderroc d’edificacions i construcció d’habitatge
 • Liquidació de la taxa per la instal·lació de diferents atraccions de fira en la Festa Major de la urbanització Can Santeugini
 • Inici de procediment de rectificació de l’acord d’aprovació definitiva del projecte de la tercera modificació de la reparcel·lació del sector SUP.PP-2 Costablanca
 • Rectificació de l’error material comès en l’acord de la Junta de Govern de data 12/04/2017, en relació a la liquidació de la 2a fracció de la 7a quota provisional de la reparcel·lació de Costablanca (1)
 • Rectificació de l’error material comès en l’acord de la Junta de Govern de data 12/04/2017 en relació a la liquidació de la 2a fracció de la 7a quota provisional de la reparcel·lació de Costablanca (2)
 • Acceptació de la subvenció consistent en el fons de prestació Programa complementari de foment de l’ocupació local 2017-2018 
 • Concurrència a la convocatòria per a l’any 2017, de subvencions en l'àmbit del patrimoni cultural per a l'any 2017, de l'Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural (OSIC)
 • Considerar l'empresa que ha presentat l'oferta econòmicament més avantatjosa pel contracte de serveis relacionats amb electricitat en actes i esdeveniments festius, culturals, esportius i similars de Castellbisbal
 • Aprovació de l’expedient ordinari per a la contractació del servei de lleure i oci “Deskorda’t” i “Connecta’t”
 • Incoació de l’expedient per la contractació de les pòlisses d’assegurances de vehicles de l’Ajuntament de Castellbisbal 
 • Resolució de les al·legacions formulades durant el termini d’audiència de l’aprovació inicial de la liquidació definitiva de la reparcel·lació del sector SUP-PP.2 Costablanca, i la notificació individual a totes les persones que han efectuat al·legacions i aprovar definitivament la liquidació definitiva de la reparcel·lació del sector SUP-PP.2 Costablanca.
 • Atorgament de prestacions socials de caràcter econòmic d’urgència social a famílies que es troben en situació de necessitat, i afectades per quotes urbanístiques

 

Darrera actualització: 03.05.2017 | 17:40