Acta de la Junta de Govern Local del 5 de juliol de 2017

 

ORDRE DEL DIA

Acceptació de subvenció atorgada per al finançament del SAD Dependència per a l’any 2016

Acceptació de l’ampliació de la subvenció atorgada per a la redistribució de l’aportació per actuacions d’urgència social per a l’any 2016

Aprovació del conveni subvencional amb l’escola Benviure

Aprovació de la pròrroga del conveni de col·laboració amb l’Agència de l’Habitatge de Catalunya relatiu a l'Oficina d'Habitatge de Castellbisbal

Adjudicació de la contractació del servei de Configuració de l’Oficina Virtual

Adjudicació del contracte de subministrament de diverses màquines cardiovasculars per a l'Illa Esportiva

Adjudicació del contracte de les obres d'instal·lació i subministrament de dos acumuladors d'aigua calenta sanitària a la Illa Esportiva

Concessió de llicència municipal d’obres per a la construcció d’un edifici plurifamiliar aïllat

Concessió de llicència municipal d’obres per a la construcció d’un altell a l’interior de nau industrial

Concessió de llicència municipal d’obres per a la construcció de nau industrial

Concessió de llicència municipal d’obres per a l’adequació de nau industrial i cobert metàl·lic

Concessió de llicència municipal d’obres per a la construcció de nau industrial per a magatzem de material tèxtil

Adjudicació de la contractació del servei de fotografia sobre l’activitat municipal 2017-2019

Consideració de l'oferta econòmicament més avantatjosa, en relació a la contractació de serveis de gestió i execució dels programes de xarxa de mediació del lloguer social i altres relacionats amb el departament d’Habitatge

Inici del procediment de rectificació de l’acord d’aprovació definitiva del projecte de la tercera modificació de la reparcel·lació del sector SUP.PP-2 Costablanca 

 


 

 

 

 

 

Darrera actualització: 17.07.2017 | 14:06