Acta de la Junta de Govern Local del 3 d'octubre de 2018

ORDRE DEL DIA:

Ratificació del Decret 1969 de 27/09/2018 de concórrer a la convocatòria del 2018 del Pla Xarxa de Governs Locals 2016-2019

Aprovació de la cessió d’ús d’una unitat de welcome pack a favor de BISCA

Aprovació de la pròrroga  de la concessió administrativa d’ús privatiu del domini públic per a la instal·lació de màquines expenedores de vending a diferents equipaments municipals

Adjudicació del contracte de subministrament de dues marquesines per les parades de bus

Ordre d’enderroc de coberts i tancament d’horts i cessament de divisió de finca rústica

Ordre d’enderroc d'obres d’instal·lació d’una carpa i una lona

Ordre d’enderroc del mur de contenció en finca rústica

Acceptació de la bestreta per a 2017 del retorn del cànon corresponent a l’Ajuntament de Castellbisbal per la gestió dels residus

Aprovació del Pla de Seguretat i Salut de les obres d’estabilització del talús del carrer Comerç de Castellbisbal

Estimació d'al·legacions per mantenir la denominació de dues vies públiques

Precs i preguntes

Darrera actualització: 08.10.2018 | 17:30