Acta de la Junta de Govern Local del 24 de gener de 2020

ORDRE DEL DIA

Acord per aprovar l’addenda de pròrroga del conveni de col·laboració per a l’any 2020 amb l’Agència de l’Habitatge de Catalunya per donar continuïtat a l’Oficina local d’Habitatge i a la Borsa de mediació

Acord per aprovar la justificació de la subvenció concedida a la Colla Gegantera de Castellbisbal

Acord per aprovar la justificació de la subvenció concedida a l’Associació de Veïns Santa Teresita

Acord per aprovar la justificació de la subvenció concedida a Amics de Sant Antoni Abat

Acord per aprovar la justificació de la subvenció concedida a l’Associació de Puntaires

Acord per aprovar les justificacions realitzades amb motiu de la prestació social de caràcter econòmic especial d’urgència per afrontar el pagament del lloguer d’habitatges dels joves de Castellbisbal (I)

Acord per aprovar les justificacions realitzades amb motiu de la prestació social de caràcter econòmic especial d’urgència per afrontar el pagament del lloguer d’habitatges dels joves de Castellbisbal (II)

Acord per aprovar la millor oferta qualitat-preu per la contractació dels serveis de conservació i manteniment del Museu de la Pagesia

Acord per aprovar refusar l’única oferta presentada en la licitació per a la contractació del servei de jardineria de l’Illa Esportiva i declarar deserta la licitació

Acord per efectuar l’aprovació prèvia del projecte d’actuació específica d’interès públic en sòl no urbanitzable per a la legalització d’un circuit de motocròs al paratge Can Galí

Acord per aprovar la justificació de la subvenció concedida al Fons Català de Cooperació, en concepte de projectes de cooperació portats a terme a Moçambic, Índia, Nicaragua i Marroc

Acord per aprovar la convocatòria de les beques als millors treballs de recerca de Batxillerat

Acord per aprovar la pròrroga del contracte de serveis de tallers de l'Espai de la Plaça

Acord per aprovar la llicència urbanística per a la construcció de nau industrial

Assabentat del Decret núm. 20/2020, de data 13 de gener de 2020, emès pel Jutjat del social núm. 1 de Terrassa de declaració de tancament del procediment ordinari 517/2019-LL, per desistiment

Darrera actualització: 06.02.2020 | 11:29