Acta de la Junta de Govern Local del 26 de juliol de 2019

ORDRE DEL DIA

Acord d’aprovació del conveni de col·laboració amb l’empresa Basf Española SL pel finançament del castell de focs de la Festa Major

Acord d’aprovació del conveni amb l’empresa Parking Service Castellbisbal, SA pel finançament del castell de focs de la Festa Major

Acord d’aprovació del conveni de col·laboració amb l’empresa Contank, SA pel finançament del castell de focs de la Festa Major

Acord d’aprovació del conveni de col·laboració amb l’empresa Gonvauto, SA pel finançament del castell de focs de la Festa Major

Acord d’aprovació del conveni de col·laboració amb l’empresa Gonvarri I. Centro de Servicios, SL pel finançament del castell de focs de la Festa Major

Acord d’aprovació de les Bases Reguladores per a l’atorgament de subvencions destinades als centres escolars públics de Castellbisbal, amb la finalitat d’ajudar les famílies en l’adquisició de llibres, material de text i material escolar

Acord d’aprovació de la concessió de prestacions socials de caràcter econòmic d’especial urgència  per afrontar el pagament de lloguer d’habitatges

Acord d’aprovació de l’adjudicació del contracte de subministrament d’un camió

Acord d’aprovació de concórrer a la convocatòria per a la concessió de subvencions per a projectes de foment de la recollida selectiva de residus municipals

Assabentat de la interlocutòria núm. 212/2019, de 22 de juliol de 2019, dictada pel Jutjat Contenciós Administratiu núm. 8 de Barcelona

 

Darrera actualització: 02.08.2019 | 11:45