Acta de la Junta de Govern Local del 27 d'agost de 2021

ORDRE DEL DIA

Aprovació de l'acta de la sessió ordinària del dia 19 d'agost.

Acord per aprovar l'acceptació de la subvenció atorgada pel Consell Comarcal del Vallès Occidental per al finançament anual del Pla local de joventut.

Acord per aprovar la revocació de la subvenció de 2600 euros atorgada per l'Institut Català d'Energia de la Generalitat.

Acord per aprovar el conveni subvencional i de col·laboració per a l'any 2021 amb l'AMPA de l'Escola Bressol Municipal La Caseta.

Acord per aprovar el conveni subvencional i de col·laboració per a l'any 2021 amb l'AMPA de l'Institut Castellbisbal.

Acord per aproar el conveni subvencional i de col·laboració per a l'any 2021 amb l'Institut Castellbisbal.

Acord per aprovar estimar la petició presentada per les entitats Acció Solidària i Logística i Fons Català de Cooperació al Desenvolupament atorgant una pròrroga en el temini de justificació de la subvenció.

Acord per aprovar el conveni subencional i de col·laboració per a l'any 2021 amb el Club de Futbol Veterans Castellbisbal.

Acord per aprovar el conveni subvencional i de col·laboració per a l'any 2021 amb l'Associació de Karate Ryu Kase Ha Catalunya.

Acord per aprovar concedir una llicència urbanística sol·licitada per la Sra. Carmen Cuadros Navarro per a la construcció d'un habitatge unifamiliar aïllat, garatge, gual i connexió a la xarxa de clavegueram al carrer Cadí, número 7.

Acord per aprovar estimar parcialment el recurs de reposició formulat pel Sr. Manuel Bueno Macías y excloure de l'ordre d'enderroc l'habitatge principal existent a la parcel·la 40 del sector sud de Can Nicolau de Dalt.

Acord per aprovar adjudicar a l'empresa Servicios de Ayuda a Domicilio Martín, SL (VITALSAD) el contracte dels serveis d'infermeria escolar en els centres d'educació infantil, primària i secundària públics de Castellbisbal.

Acord per aprovar adjudicar a l'empresa ACCENT SOCIAL, SL el contracte del Lot 1: Gestió del servei d'atenció diürna i altres complementaris del centre de dia El Serral i altres serveis complementaris de Castellbisbal pel període de 2 anys.

Acord per aprovar l'assabentat de la modificació de les condicions d'execució de les obres de construcció de nau industrial, sense ús específic, al carrer Ferralla, 24.

Acord per aprovar l'ordre d'enderroc de l'edificació d'ús indeterminat existent a la parcel·la 49A del sector sud de Can Nicolau de Dalt que no disposa de l'oportú títol habilitant i no és susceptible de legalització.

Acord per aprovar la concessió de llicència municipal d'activitat recreativa no permanent desmuntable amb motiu de la Festa Majr de la urbanització Can Santeugini.

Precs i preguntes.

Darrera actualització: 15.09.2021 | 12:59