Acta de la Junta de Govern Local del 27 de novembre de 2020

ORDRE DEL DIA

Acord per aprovar la modificació pressupostària número 8 del vigent pressupost 2020

Acord per aprovar la ratificació del decret núm. 2408 de 19 de novembre de 2020 per la qual es resol aprovar l'execució del projecte de carril bici: Av. Molins de Rei - Santa Rita.

Acord per aprovar el conveni subvencional amb l'AMPA Institut Castellbisbal

Acord per aprovar l'atorgament de les beques als millors expedients de batxillerat

Acord per aprovar l'atorgament de les subvencions destinades a projectes de cooperació i desenvolupament a entitats privades sense ànim de lucre

Acord per aprovar la subrogació d'una empresa en posició de contractista del lot 4 "alarmes i equips d'extinció d'incendis" del servei de manteniment preventiu, normatiu i correctiu de les instal·lacions dels edificis municipals

Acord per aprovar la primera pròrroga de l'adhesió del municipi de Castellbisbal a l'acord marc d'assegurances de responsabilitat civil patrimonial amb destinació a les entitats locals i del seu contracte

Acord per concedir llicència urbanística per a la implantació de la nova planta de tractament de fums en l'assecat de culleres al carrer Ferralla, 12

Acord per concedir llicència urbanística per a construcció de nau industrial i campa per emmagatzematge al carrer Magnetisme, 10-18

Acord per concedir llicència ambiental municipal per activitats de recepció, gestió i expedició de ferralla i emmagatzematge de residus al carrer Magnetisme, 12-14

Acord per atorgar una pròrroga extraordinària en el termini d'execució i pagament parcial de la tercera Beca de recerca de l'Arxiu

Darrera actualització: 28.12.2020 | 13:04