Acta de la Junta de Govern Local del 28 de febrer de 2018

ORDRE DEL DIA

Aprovació de la justificació de la subvenció concedida a l’EUC Can Costa

Aprovació de la justificació de la subvenció concedida a l’AMPA de La Caseta

Aprovació de la justificació de la subvenció concedida a Amics de Sant Antoni Abat

Aprovació de la justificació de la subvenció concedida a l’AMPA de l'Institut Castellbisbal (TIC)

Aprovació de la justificació de la subvenció concedida a l’AMPA de l'Institut Castellbisbal (anglès)

Aprovació de la justificació de la subvenció concedida a l’AMPA de l'Escola de Música

Aprovació del conveni subvencional amb l'EUC Can Costa per al 2018

Acceptació del recurs contra la denegació d'una prestació social pel pagament de quota urbanística

Correcció de l’encàrrec efectuat pel subministrament de maquinari i programari informàtic per l’Escola de Música

Adjudicació del contracte del servei de manteniment preventiu de BT, lampisteria, gas, veu i dades

Consideració de l'oferta econòmica més avantatjose en relació amb el contracte de les obres d'arranjament dels quadres d'enllumenat públic.

Pròrroga de l'adhesió de l'Ajuntament al sistema de contractació centralitzada de gas natural

Aprovació de la liquidació de la taxa per llicències urbanístiques i comprovació d'activitats comunicades

Liquidació de la taxa per llicències urbanístiques i comprovació d'activitats econòmiques (I)

Liquidació de la taxa per llicències urbanístiques i comprovació d'activitats econòmiques (II)

Liquidació de la taxa per llicències urbanístiques i comprovació d'activitats econòmiques (III)

Liquidació de la taxa per llicències urbanístiques i comprovació d'activitats econòmiques (IV)

Liquidació de la taxa per llicències urbanístiques i comprovació d'activitats econòmiques (V)

Liquidació de la taxa per llicències urbanístiques i comprovació d'activitats econòmiques (VI)

Liquidació de la taxa per llicències urbanístiques i comprovació d'activitats econòmiques (VII)

Liquidació de la taxa per llicències urbanístiques i comprovació d'activitats econòmiques (VIII)

Liquidació de la taxa per llicències urbanístiques i comprovació d'activitats econòmiques (IX)

Liquidació de la taxa per llicències urbanístiques i comprovació d'activitats econòmiques (X)

Liquidació de la taxa per llicències urbanístiques i comprovació d'activitats econòmiques (XI)

Liquidació de la taxa per llicències urbanístiques i comprovació d'activitats econòmiques (XII)

Liquidació de la taxa per llicències urbanístiques i comprovació d'activitats econòmiques (XIII)

Liquidació de la taxa per llicències urbanístiques i comprovació d'activitats econòmiques (XIV)

Liquidació de la taxa per llicències urbanístiques i comprovació d'activitats econòmiques (XV)

Ordre d’enderroc d’una edificació

Liquidació de la taxa per llicències urbanístiques i comprovació d'activitats econòmiques (XVI)

Aprovació del conveni subvencional amb els Amics de Sant Antoni Abat

Aprovació del conveni subvencional amb l'Associació de Comerciants

Adjudicació del contracte del servei de cantina de l'Illa Esportiva

Declaració de l’oferta més avantatjosa per adjudicar el contracte pel manteniment de la xarxa d'enllumenat públic i ornamental de Nadal

 

Darrera actualització: 16.01.2020 | 18:13