Acta de la Junta de Govern Local del 28 de novembre de 2018

ORDRE DEL DIA

Aprovar la certificació única i última del contracte de les obres d'estabilització del talús del carrer Comerç

Aprovar el Pla de Seguretat i Salut de les obres de pas per a vianants sota BV-1501, en terrenys ADIF-AVE

Aprovar expedient ordinari per a la contractació del subministrament i instal·lació d’un sistema de sonorització per l’auditori d'Els Costals

Adjudicar el contracte d’obres de millora del circuït de recirculació de l'aigua de la piscina lúdica de la Illa Esportiva

Adhesió al Conveni de col·laboració per a la recollida selectiva del paper i del cartró per al període 2018-2021

Signatura d’un nou contracte de tractament de residus

Pròrroga de l’adhesió a la compra centralitzada de subministrament d’energia elèctrica destinat a les entitat locals de Catalunya

Adjudicació del contracte del servei de retirada de vehicles  de la via pública i trasllat al dipòsit municipal

Autorització i ordre d’execució de les obres necessàries de neteges de fang i terres, evacuacions d’aigües estancades, tallada d’arbres i desbrossa de vegetació, moviments de terres i treballs de contenció de talussos esllavissats que afecten a béns i serveis públics provocats per les pluges extraordinàries del passat 15.11.2018

Adjudicació de la contractació de del servei de manteniment de la plataforma tallafocs amb control d’intrusions IPS, antivirus i control d’accés a URL-web

Darrera actualització: 05.12.2018 | 10:00