Acta de la Junta de Govern Local del 29 d'agost de 2018

ORDRE DEL DIA

Concessió de llicència urbanística per a la reforma d’habitatge unifamiliar entre mitgeres

Aprovació de la justificació de la subvenció concedida a Médicos Sin Fronteras

Requeriment del reintegrament íntegre de la subvenció concedida a l’entitat Fundació Humanitària pel 3r i 4rt Món Dr. Trueta

Aprovació de la convocatòria per a la concessió d’ajuts al transport dels i de les joves per a la seva educació post-obligatòria per l’exercici 2018

Aprovació del conveni subvencional amb l’Escola Mare de Déu de Montserrat

Aprovació del conveni subvencional amb l’Institut Castellbisbal

Aprovació del conveni subvencional amb l’AMPA de l'Institut Castellbisbal

Aprovació del conveni subvencional amb l’Escola Els Arenys

Acceptació de la subvenció de la Diputació de Barcelona per a l’acció de suport consistent en el fons de prestació del Programa complementari de transicions educatives pel curs 2018/2019

Acceptació de la subvenció econòmica del Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya

 

Darrera actualització: 17.09.2018 | 12:32