Acta de la Junta de Govern Local del 29 de gener de 2021

ORDRE DEL DIA

Acord per aprovar l'acceptació de la subvenció atorgada per la Diputació de Barcelona per a l'acció de suport consistent en el Fons de Prestació Programa Específic Treball, Talent i Tecnologia dins del Pla "Xarxa de Governs Locals 2020-2023"

Acord per aprovar la ratificació del decret 174 de 20 de gener de 2021 pel qual es resol aprovar la pròrroga del període de pràctiques d'una estudiant

Acord per aprovar el conveni de col·laboració amb la parròquia de Sant Vicenç de Castellbisbal per publicar unes imatges al treball de recerca sobre Castellbisbal

Acord per aprovar l'atorgament, denegació i requeriment de documentació en relació amb la convocatòria de la concessió d'ajuts econòmics al comerç, restauració i persones treballadores autònomes amb centre de treball obert a Castellbisbal afectats per la COVID-19

Acord per aprovar el pagament de la quota de participació econòmica de Foment del Turisme per al 2021

Acord per aprovar la classificació de les empreses licitadores i la consideració de les millors ofertes qualitat preu per a la contractació del servei d'informació i dinamització juvenil

Acord per aprovar l'ordre d'enderroc de les obres de reforma interior a l'habitatge del carrer Joan Maragall 7, 1r 2a per no disposar del títol habilitant corresponent

 

Darrera actualització: 11.02.2021 | 14:32