Acta de la Junta de Govern Local del 29 de maig de 2019

ORDRE DEL DIA:

Acord de ratificació del Decret de sol·licitud de subvenció destinada al sosteniment del servei de l’escola bressol municipal

Acord de ratificació del Decret de concórrer a la convocatòria de subvencions del Departament d’Empresa i Coneixement per a la compra d’un motocarro elèctric destinat a la Brigada municipal

Acord d’aprovació dels ingressos efectuats per l’Agència de l’Habitatge de Catalunya corresponent a la part variable de la subvenció de l’any 2018

Acord d’aprovació de l’ingrés efectuat per l’Agència de l’Habitatge de Catalunya corresponent a la bestreta pel funcionament del programa de mediació per al lloguer social d’habitatges de l’any 2019

Acord d’aprovació de la justificació de la subvenció concedida a la Societat de Caçadors de Castellbisbal

Acord d’aprovació de la justificació de la subvenció concedida a l’AEE IES Castellbisbal

Acord d’aprovació de la justificació de la subvenció concedida a l’Institut Castellbisbal

Acord d’aprovació del conveni subvencional amb l’escola Benviure

Acord d’aprovació de la pròrroga del contracte de serveis d’assessorament jurídic integral en matèria d’habitatge

Aprovar la liquidació definitiva del contracte del servei d’informació i dinamització juvenil de Castellbisbal

Acord d’aprovació de la consideració de millor oferta qualitat-preu per a la contractació dels serveis de cementiri

Acord d’aprovació d’adjudicar la contractació de les obres de reforma dels vestidors de la zona d’aigües de la piscina coberta (fases 1 a 4) amb inclusió d’armariets pels vestidors

Acord d’aprovació de la desestimació del recurs de reposició formulat amb motiu d’ordre d’enderroc

Acord d’aprovació del conveni subvencional amb la Colla Sardanista Marinada

Acord d’aprovació del conveni subvencional amb Hobby Garrafot

Precs i preguntes

 

 

Darrera actualització: 06.06.2019 | 12:45