Acta de la Junta de Govern Local del 3 de maig de 2019

ORDRE DEL DIA

Acord d’aprovació de l’acceptació de la subvenció atorgada en el marc del Catàleg de serveis de l’any 2019 del Pla Xarxa de Governs Locals 2016-2019

Acord d’aprovació de l’acceptació de l’atorgament d’ajuts econòmics i materials del Catàleg de serveis de l’any 2019 del Pla Xarxa de Governs Locals 2016-2019

Acord d’aprovació de concórrer a la convocatòria del 2019 del Pla Xarxa de Governs Locals 2016-2019 amb el projecte Lletra a lletra fem municipi

Acord d’aprovació del projecte tècnic Tractament arxivístic del fons de Can Margarit i concórrer a la convocatòria de subvencions en l’àmbit del patrimoni cultural de la Generalitat

Acord d’aprovació de concórrer a la convocatòria de subvencions per a desenvolupar actuacions de mitigació i adaptació al canvi climàtic per als anys 2019 i 2020

Acord d’aprovació de la justificació presentada per l’entitat Gent Gran de l’Espai de la Plaça de la subvenció atorgada

Acord d’aprovació del conveni subvencional amb l’AMPA de l’Escola Bressol Municipal la Caseta

Acord d’aprovació del conveni subvencional amb l'Aula d’Extensió Universitària de Castellbisbal

Acord d’aprovació de les justificacions realitzades amb motiu de la prestació social de caràcter econòmic d’especial urgència, per afrontar el pagament del lloguer d’habitatge

Acord d’aprovació de la convocatòria per a la concessió de subvencions en règim de concurrència competitiva per ajuts al transport dels i de les joves per a la seva educació post-obligatòria

Acord d’aprovació de l’adhesió al conveni de col·laboració amb l’Àrea Metropolitana de Barcelona i l’Institut Municipal de Serveis Socials de Barcelona per a la regulació de la cooperació i col·laboració administrativa per garantir i dotar als municipis metropolitans dels serveis assistencials en l’àmbit de les urgències i emergències socials

Acord d’aprovació de l’acceptació de la cessió permanent d’una sèrie de documents per al fons de l’Arxiu Municipal

Acord d’aprovació de la primera pròrroga i última del contracte de serveis de disseny i desenvolupament del projecte d’intervenció amb joves en medi obert amb la fundació Pia Autònoma Institut Pere Tarrés d’Educació de l’Esplai

Acord d’aprovació de l’adjudicació  del contracte del servei d’informació i dinamització juvenil de Castellbisbal per un any de durada

Acord d’aprovació de l’adjudicació de la contractació del subministrament d’un motocarro elèctric

Acord d’aprovació de la despesa del subministrament d’aigua per a l’any 2019 als edificis i instal·lacions municipals

Acord d’aprovació de concedir la llicència urbanística d’enderroc

Acord d’aprovació de la concessió de llicència municipal per a un espectacle públic i activitat  recreativa musical extraordinària

Acord d’aprovació de la convocatòria per a l’atorgament de subvencions de la Campanya de Suport a l’Estudiant del curs escolar 2019/2020

Assabentat de la interlocutòria dictada pel Jutjat Contenciós Administratiu núm. 17 de Barcelona, en el recurs d’actuacions 193/2018 en relació a una liquidació pel concepte d’impost sobre l’increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana, exercici 2017

Assabentat de la interlocutòria dictada pel Jutjat Contenciós Administratiu núm. 1 de Barcelona, en el recurs d’actuacions 187/2018, en relació a una liquidació pel concepte d’impost sobre l’increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana, exercici 2017

Precs i preguntes

Darrera actualització: 16.01.2020 | 18:10