Acta de la Junta de Govern Local del 30 d'abril de 2021

ORDRE DEL DIA

Aprovació de l'acta de la sessió ordinària del dia 23 d'abril.

Acord per aprovar l'acceptació de la subvenció atorgada per la Diputació de Barcelona del fons de prestació "Suport al foment del teixit comercial, mercats i fires locals", en el marc del Catàleg de serveis de l'any 2021 del Pla "Xarxa de Governs Locals".

Acord per aprovar el conveni subvencional amb la Colla Gegantera.

Acord per aprovar la justificació de la subvenció atorgada a l'Associació de Veïns del carrer Santa Rita.

Acord per aprovar la justificació de la subvenció atorgada a l'Aula d'Extensió Universitària de Castellbisbal.

Acord per aprovar la convocatòria per a la concessió de subvencions en règim de concurrència competitiva en el marc de les bases reguladores per a la concessió dels ajuts al transport dels i de les joves per a la seva educació postobligatòria.

Acord per aprovar la justificació de la subvenció atorgada a l'Escola Benviure.

Acord per aprovar inicialment el projecte executiu i el pla de seguretat i salut de les obres de substitució de l'enllumenat del camp de futbol, les pistes de tennis i la pista de frontó per projectors LED.

Acord per aprovar la incoació d'expedient de protecció de la legalitat urbanística i ordenar l'enderroc de les obres de construcció de piscina exterior amb pavimentació de l'espai lliure de parcel·la al carrer Avet, número 13.

Acord per aprovar la incoació d'expedient de protecció de legalitat urbanística i ordenar el cessament de l'ús de l'habitatge, l'enderroc de les obres de conversió del local en habitatge i restauració al seu estat anterior del local de l'avinguda Pau Casals, 14 amb accés des del carrer Sant Joan, número 19.

Acord per aprovar la liquidació corresponent al servei regular interurbà de transport de viatgers per carretera Barcelona-Castellbisbal (V-2164), corresponent a l'any 2020.

Acord per estimar les al·legacions del recurs especial de contractació presentat per una associació i desistir de la licitació aprovada per a la contractació de Serveis de gestió del servei municipal de centre de dia per a la gent gran El Serral i altres complementaris.

Donar compte del fallo de la sentència dictada al Procediment Abreujat número 234/18, del Jutjat Penal núm. 2 de Terrassa, que declara absoldre al caporal de la Policia Local de l'acció penal instada en el procés.

Precs i preguntes.

Darrera actualització: 07.05.2021 | 13:23