Acta de la Junta de Govern Local del 31 de desembre de 2020

ORDRE DEL DIA

Aprovació del conveni subvencional amb l'AEE Institut Castellbisbal

Acord per aprovar definitivament el projecte d'obres d'implantació d'un carril bici entre el nucli urbà i el barri del Canyet

Acord per aprovar la certificació primera i última de les obres de reurbanització del passatge entre el carrer Santa Rita i el carrer Electrònica

Acord per aprovar la correcció de l'error aritmètic en l'import de la certificació sisena i liquidació de les obres de reforma dels vestidors de la zona d'aigües de la piscina municipal

Acord per aprovar simultàniament a l'exposició pública de l'aprovació inicial dels projectes de les obres, l'expedient ordinari i el Plec de clàusules administratives particulars de la contractació per a l'execució de les obres de remodelació integral del pati infantil de l'escola Mare de Déu de Montserrat

Acord per aprovar el pagament de la prestació social de caràcter econòmic per al pagament del lloguer d'habitatges dels joves de Castellbisbal

Acord per aprovar l'atorgament dels ajuts destinats al transport dels i de les joves per a la seva educació postobligatòria

Acord per aprovar la tramitació d'emergència de la contractació de la neteja extraordinària dels centres docents públics de manteniment municipal amb motiu de la COVID-19 per un període de tres mesos

Acord per aprovar la pròrroga extraordinària del contracte dels serveis de neteja d'edificis municipals i altres pel que fa a l lot 3 "Edificis municipals, mobiliari urbà i vehicles municipals" per un període de quatre mesos.

Acord per aprovar la pròrroga extraordinària del contracte del servei de neteja dels centres educatius públics de Castellbisbal, per un període de quatre mesos.

Acord per aprovar la pròrroga del contracte del servei d'informació i dinamització juvenil per al període d'un mes

Acord per aprovar la pròrroga extraordinària del contracte del servei de neteja i subministrament de material higiènic de l'Illa Esportiva per un període de quatre mesos.

Darrera actualització: 13.01.2021 | 14:36