Acta de la Junta de Govern Local del 31 de gener de 2018

ORDRE DEL DIA:

 • Aprovació de la despesa en concepte del 50% de cofinançament del recurs Estudi i anàlisi de la implantació d’un Mercat municipal
 • Aprovació de la justificació de la subvenció concedida a Club Bàsquet Castellbisbal
 • Aprovació de la justificació de la subvenció concedida a Escola Benviure
 • Aprovació dels preus públics per a les entrades al Ball del Carnestoltes
 • Pròrroga del contracte del servei d’informació i dinamització juvenil de Castellbisbal
 • Aprovació de la despesa pel subministrament d’aigua l’any 2018 als edificis i instal·lacions municipals
 • Aprovació de la certificació de les obres de millora del solar d’aparcament situat a l’avinguda Pau Casals
 • Aprovació de la certificació de les obres de millora de la impermeabilització de la coberta de l’Ajuntament
 • Designació del director de les obres d’instal·lació de plaques fotovoltaiques per autoconsum a l’edifici de l’Ajuntament
 • Adjudicació del contracte del servei de manteniment de la xarxa d’enllumenat públic i ornamental de Nadal
 • Aprovació inicial del projecte d’obres de construcció d’un mur  de micro-pilons al talús del carrer Comerç
 • Aprovació de l’ordre de retirada de l’antena parabòlica
 • Desestimació de les al·legacions i ordenar l’enderroc de d'obres
 • Ordre d’enderroc d’unes obres
 • Ratificació del Decret núm. 155 de data 25/01/2018
 • Concurrència a la convocatòria de la Xarxa de Governs Locals
 • Aprovació del  Pla de Seguretat i Salut de les obres de rehabilitació de la coberta del Museu de la Pagesia de Castellbisbal
Darrera actualització: 09.02.2018 | 18:28