Acta de la Junta de Govern Local del 31 de gener de 2020

ORDRE DEL DIA

Acord per aprovar l’acceptació de la subvenció atorgada per l’AMB per al Programa metropolità de mesures contra la pobresa energètica

Acord per aprovar l’acceptació de la subvenció atorgada pel Consell Comarcal del Vallès Occidental per a la despesa de la gestió del servei de transport adaptat de l’any 2019

Acord per aprovar l’acceptació de la subvenció atorgada pel Consell Comarcal del Vallès Occidental per al finançament dels professionals de Serveis Socials Bàsics

Acord per aprovar el contracte d’arrendament del Casal Cultural i Recreatiu per a activitats i actes  durant l’any 2020

cord per aprovar  l’expedient i els Plecs de Prescripcions Tècniques i els Plecs de Clàusules Administratives Particulars per a la contractació del serveis de manteniment de les franges de protecció contra incendis i dels treballs de control vegetatiu en les urbanitzacions i nuclis habitats de Castellbisbal

Acord per aprovar la classificació de les propostes presentades i la consideració de la millor oferta relació qualitat-preu per a la contractació de la concessió del servei de retirada, trasllat i dipòsit dels vehicles declarats abandonats i fora d’ús

Acord per aprovar l’adhesió al Pla Xarxa de Governs Locals 2020-2023

Acord per aprovar l’adjudicació del contracte del subministrament temporal i compartit d’un vehicle elèctric, entre els serveis tècnics municipals i la ciutadania

Acord per aprovar la contractació dels serveis d’assessorament jurídic en matèria de consum de l’Ajuntament de Castellbisbal

Acord per aprovar la concessió de  llicència municipal d’activitat recreativa no permanent desmuntable

Precs i preguntes

 

Darrera actualització: 17.02.2020 | 10:30