Acta de la Junta de Govern Local del 31 d'octubre de 2019

ORDRE DEL DIA

Acord per aprovar l’acceptació de la subvenció atorgada pel SOC per a la contractació de dues persones en el marc del Programa de Garantia Juvenil a Catalunya

Acord per aprovar requerir el reintegrament de l’import no justificat de la subvenció atorgada a l’entitat Amics de Sant Galderic

Acord per aprovar la justificació del conveni de col·laboració establert amb la Fundació Esclerosi Múltiple

Acord per aprovar la pròrroga del contracte de serveis  de manteniment general de l'Illa Esportiva

Acord per aprovar l’adhesió de Castellbisbal a l’Acord marc de mobilitat sostenible i la contractació  del subministrament mitjançant arrendament amb opció de compra d’un vehicle policial

Acord per aprovar l’adjudicació del contracte de subministrament del manteniment de la llicència d’ús, suport actualitzacions, assistència tècnica i altres serveis addicionals per la solució informàtica –Suite Firmadoc- de l’Ajuntament

Acord per aprovar la consideració de la millor oferta en la contractació dels serveis de consultoria i dinamització del comerç local

Acord per aprovar l’assabentat a la sentència 303/2018 dictada pel Jutjat Contenciós Administratiu número 8 de Barcelona en el procediment ordinari 168/2013-D

Acord per aprovar  la renúncia al recurs atorgat per resolució de la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona, de data 11.4.2019, per a la implantació del DUPROCIM

Acord per aprovar el text del conveni de realització de pràctiques acadèmiques externes al Servei d’Arxiu i Gestió documental

Acord per aprovar  la pròrroga del contracte del servei de neteja i subministrament de material higiènic de I’Illa Esportiva

Acord per aprovar la segona i última pròrroga del contracte dels serveis de neteja d'edificis municipals i altres

Acord per aprovar els preus públics i les bonificacions per a l’exercici 2020 i següents

 

Darrera actualització: 08.11.2019 | 11:55