Acta de la Junta de Govern Local del 4 de juliol de 2018

ORDRE DEL DIA

Aprovació del conveni de col·laboració amb l’empresa Parking Service Castellbisbal, SA amb motiu de la celebració de la Festa Major d’Estiu

Aprovació del conveni subvencional i de col·laboració amb el Club Aeromodelisme Castellbisbal

Aprovació del conveni subvencional i de col·laboració amb Automòbil Club Potarrojos Competició

Aprovació de la justificació presentada per l’Agrupació de Defensa Forestal de Castellbisbal de la subvenció atorgada el 2017

Aprovació d’exercir l’opció de compra del subministrament i instal·lació d’uns terminals de radiocomunicació de la xarxa “Rescat”

Adjudicació de la contractació de les obres per a la instal·lació de càmeres de control d’accés de vehicles a l’illa de vianants del centre urbà

Consideració de la millor oferta per al subministrament d’un robot neteja fons automàtic de piscines per a les piscines de l’Illa Esportiva

Aprovació de la liquidació de la taxa per llicència de parcel·lació

Aprovació de l’expedient ordinari per a la contractació del servei de neteja i subministrament de material higiènic de l'Illa Esportiva

Aprovació de donar-se per assabentada la Junta del decret 2018/08 de 7.05.2018 dictat pel president del Consorci Loralret

Acordar l’assabentat de la providència del Jutjat Contenciós Administratiu núm. 15 de Barcelona en el recurs ordinari núm. 55/2018-D

Darrera actualització: 11.07.2018 | 11:59