Acta de la Junta de Govern Local del 5 de desembre de 2017

ORDRE DEL DIA

Aprovació del conveni amb l’Area Metropolitana de Barcelona per al finançament d'obres

Aprovació del Conveni subvencional amb l’entitat Societat de Caçadors de Castellbisbal

Aprovació de l’expedient per a l’eliminació de documents corresponents a diverses sèries documentals

Modificació del contracte de subministrament de bosses compostables de 10 litres per al foment de la recollida selectiva de la fracció orgànica de residus

Concessió de llicència municipal d’obres per l’enderroc d’edificacions existents i construcció d’habitatge unifamiliar entre mitgeres

Concessió de llicència municipal d’obres per a la reforma i ampliació d’habitatge unifamiliar aïllat

Modificació del contracte de serveis esportius del complex esportiu municipal “Illa Esportiva"

Donar compte de la diligència de notificació de la sentència 211/17 de 13/11/2017 del Jutjat Contenciós Administratiu núm. 4

Aprovació de la Memòria valorada de les obres de reparació del sistema de climatització de les plantes primera i segona de l'edifici de l’Ajuntament de Castellbisbal

Adjudicació de la contractació del subministrament de 90 Llicències Corporatives MS-Windows 10

Aprovació definitiva del projecte d’obra local ordinària per a la instal·lació de plaques fotovoltaiques de generació d’energia elèctrica per autoconsum, a la coberta de l’edifici de l’Ajuntament

 

 

Darrera actualització: 18.12.2017 | 11:34