Acta de la Junta de Govern Local del 5 de desembre de 2018

ORDRE DEL DIA

Aprovació de la pròrroga del termini de justificació per a les subvencions atorgades per l’Ajuntament a centres escolars i entitats municipals durant l’any 2018

Aprovació de la justificació econòmica de la subvenció concedida al Club Esportiu Mindundis Team

Aprovació de la justificació econòmica de la subvenció concedida a l'Associació d’Ajuda Gent Solidària de Castellbisbal

Aprovació del conveni subvencional amb la Societat de Caçadors de Castellbisbal

Aprovació dels preus públics per al 2019

Adjudicació del contracte del servei de redacció del projecte tècnic de reforma dels vestidors de les piscines cobertes de l’Illa Esportiva

Aprovació d’ordre d’enderroc

Aprovació de la modificació no substancial de llicència ambiental

Aprovació del conveni per a la millora del servei regular de transport públic de viatgers per carretera entre els polígons industrials de Rubí i de Castellbisbal

Darrera actualització: 12.12.2018 | 18:18