Acta de la Junta de Govern Local del 5 de juliol de 2019

ORDRE DEL DIA

Acord d’aprovació de l’acceptació de l’aportació corresponent a l’anualitat 2019 de l’AMB inclosa en el Programa d’Actuacions de Millora Urbana i Social

Acord d’aprovació de la justificació econòmica de la subvenció concedida a l’Associació Gent Solidària de Castellbisbal

Acord d’aprovació de la justificació econòmica de la subvenció concedida a l'Agrupació de Defensa Forestal de Castellbisbal

Acord d’aprovació de la justificació econòmica de la subvenció concedida a Castellbisbal, Agrupació de Dones Actives (CADA)

Acord d’aprovació de la justificació econòmica de la subvenció concedida al Club d’Escacs Castellbisbal

Acord d’aprovació de la incoació del procediment de reintegrament d’una part de la subvenció atorgada a l’entitat Amics de Sant Galderic

Acord d’aprovació del conveni subvencional i de col·laboració per a l’any 2019 entre l’Ajuntament de Castellbisbal i l’entitat Fundació Privada Museu del Tractor d’Època

Acord d’aprovació del conveni subvencional amb l’entitat Esport Motor Castellbisbal

Acord d’aprovació del conveni subvencional amb el Club Petanca Castellbisbal

Acord d’aprovació del conveni subvencional l'Automòbil Club Potarrojos Competició

Acord d’aprovació d’atorgament d’ajuts/subvencions destinats al transport dels i les joves per a la seva educació post-obligatòria

Acord d’aprovació de la convocatòria per la presentació de sol·licituds per cobrir 12 vacants del mercat no sedentari de Castellbisbal

Acord d’aprovació de l’expedient ordinari per a la contractació del servei de coworking o cotreball

Acord d’aprovació per ordenar l’enderroc d'obres  (I)

Acord d’aprovació per ordenar l’enderroc d'obres (II)

Acord d’aprovació de la concessió de llicència urbanística per les obres d’enderroc de construcció existent i nova edificació auxiliar

Assabentat de la interlocutòria núm. 83/2019, de 5 de juny, dictada pel Jutjat Contenciós Administratiu núm. 13 de Barcelona

Assabentat de la sentència núm. 125/2019, dictada pel Jutjat Contenciós-Administratiu núm. 3 de Barcelona

Precs i preguntes

Darrera actualització: 19.07.2019 | 11:05