Acta de la Junta de Govern Local del 5 de setembre de 2018

ORDRE DEL DIA

Rectificació de l’error aritmètic i de fet detectat en el punt setè dels acords aprovats per Junta de Govern Local de data 13.12.2017

Establiment de l'ordre d'empreses licitadors del contracte d'obres del pas per a vianants sota la BV-1501 i de la consideració de l'empresa que ha presentat la millor qualitat-preu

Concessió d'una prestació social de caràcter econòmic d'especial urgència per afrontar el pagament del lloguer de l'habitatge (I)

Concessió d'una prestació social de caràcter econòmic d'especial urgència per afrontar el pagament del lloguer de l'habitatge (II)

Concessió d'una prestació social de caràcter econòmic d'especial urgència per afrontar el pagament del lloguer de l'habitatge (III)

Precs i preguntes

Darrera actualització: 19.09.2018 | 17:55