Acta de la Junta de Govern Local del 7 de novembre de 2018

ORDRE DEL DIA

Aprovació de la minuta del conveni de col·laboració amb el Consell Comarcal del Vallès Occidental per assumir part de les quotes del preu públic del servei de transport escolar no obligatori

Aprovació de la justificació de la prestació social de caràcter econòmic d’especial urgència (I)

Aprovació de la justificació de la prestació social de caràcter econòmic d’especial urgència (II)

Aprovació de la justificació de la prestació social de caràcter econòmic d’especial urgència (III)

Requeriment de reintegrament de la part no justificada d'una subvenció concedida

Adjudicació del contracte de les obres de millora de la climatització de la sala de cardiofitness de l’Illa Esportiva municipal

Liquidació del contracte per assegurar la correcta execució del servei de centre de dia El Serral

Adjudicació del contracte de serveis d'esporga anual

Aprovació de l’expedient de tramitació ordinària per a la contractació de les obres de millora de l’ il·luminació dels passos de vianants

Darrera actualització: 14.11.2018 | 15:33