Acta de la Junta de Govern Local del 8 de gener de 2021

ORDRE DEL DIA

Acord per aprovar els preus públics amb motiu de la inscripció als cursos d'idiomes organitzats pel Departament de Promoció Econòmica per a l'any 2021 adreçats a persones inscrites a la borsa de treball

Acord per desestimar el recurs de reposició i confirmar l'acord de la Junta de data 4.12.20, que denega la llicència urbanística per a la construcció d'edifici plurifamiliar entre mitges al carrer Pompeu Fabra, 6 i Sant MIquel, 6 i 8

Acord per concedir llicència urbanística per a la construcció d'habitatge unifamiliar aïllat al passeig de Santa Eulàlia, 6B

Acord per concedir llicència urbanística per a canvi d'ús de part de la planta baixa d'edifici plurifamiliar per crfear un nou habitatge al carrer de Santa Rita, 46

Acord per restar assabentats de la liquidació practicada en concepte de retorn del cànon de residus per a l'exercici 2019 a l'Ajuntament de Castellbisbal i aprovar saldo a favor de l'Àrea Metropolitana de Barcelona

 

 

Darrera actualització: 02.02.2021 | 10:59