Acta de la Junta de Govern Local del 8 de maig de 2019

ORDRE DEL DIA

Acord de ratificació del Decret núm. 1011 de 03/05/2019 que resol concórrer a la convocatòria per a la concessió de subvencions per a l’inventari i la documentació dels béns culturals que integren els museus catalans per a l’any 2019, que atorga la Generalitat de Catalunya, i aprovar el projecte tècnic “Inventari i documentació dels béns del futur magatzem del museu de la Pagesia. Tercera fase”

Acord d’aprovació de la justificació de la subvenció concedida a l’AMPA Escola Municipal de Música Miquel Blanch

Acord d’aprovació de la justificació de la subvenció concedida a l’AMPA Escola Els Arenys

Acord d’aprovació de la justificació de la subvenció concedida a Hipofam

Acord d’aprovació del conveni subvencional amb l’EUC Can Costa

Acord d’aprovació del conveni subvencional amb l’Associació de Propietaris Can Campanya Residencial

Acord d’aprovació del Conveni de col·laboració cultural  amb l’empresa Mercats d’Abans

Acord d’aprovació de l’esmena d’errors materials comesos al Conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal del Vallès Occidental i l’Ajuntament de Castellbisbal per al desenvolupament del cens d’empreses

Acord d’aprovació de la liquidació del contracte de serveis per a la implantació d’una solució de gestió de facturació electrònica

Acord d’aprovació de la concessió de la llicència urbanística per a l’enderroc de cobert, rehabilitació integral i ampliació d’un habitatge unifamiliar entre mitgeres amb garatge

Acord d’aprovació per sol·licitar a la Diputació de Barcelona la modificació del preacord d’atorgament de subvenció amb un canvi de destinació

Assabentat de la interlocutòria núm. 77/2019 de 3 d’abril de 2019, dictada pel Jutjat Contenciós Administratiu núm. 12 de Barcelona en el procediment abreujat núm. 359/2018

Precs i preguntes

Darrera actualització: 16.05.2019 | 10:43