Acta del Ple Extraordinari del 13 de juliol de 2015

 

Consulteu l'acta definitiva de la sessió del Ple ordinari del 30 de març mitjançant el document adjunt a la barra lateral dreta o fent clic aquí.

 

Ordre del dia

1. Aprovació de l'esborrany de l'acta de la sessió del Ple extraordinari del 13 de juny de 2015

2. Acord d'aprovació de la constitució de les comissions informatives, de seguiment, de comptes, Junta de Portaveus, Mesa de contractació d'assumptes del Ple i del nomenament dels membres d'aquestes comissions i de l'organització complementària municipal

3. Acord d'aprovació de la data i periodicitat de la celebració de les sessions del Ple i designació de representants de la corporació a diferents òrgans.

4. Acord d'aprovació del règim de dedicació i de retribucions dels membres de la corporació.

5. Acord d'aprovació de la determinació del nombre, característiques i retribucions del personal eventual de l'Ajuntament.

6. Donar compte del Decret d'Alcaldia número 1579 de 26 de juny de 2015 de les delegacions generals i especials en favor dels regidors municipals.

7. Donar compte del Decret d'Alcaldia número 1643 de 8 de juliol de 2015 de constitució de la Mesa de contractació dels assumptes d'Alcaldia.

Darrera actualització: 02.11.2015 | 18:26